Forum

Regulamin Forum 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego Forum dyskusyjnego i komentowanie materiałów opublikowanych w ramach projektu “Nardzędziownik”. Forum jest częścią strony internetowej Plan Działań dla Miast - https://pdm.irmir.pl/. 
 2. Celem Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami, instytucjami, aktywistami, mieszkańcami, praktykami partycypacji itp., wspólne poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów polskich miast oraz dzielenie się pomysłami dotyczącymi rozwoju obszarów miejskich.   
 3. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów oraz ich komentowanie przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym, którzy podczas procesu rejestracji potwierdzili prawdziwość swojego adresu e-mail.  
 4. Założenie konta na stronie https://pdm.irmir.pl/narzedziownik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie na Forum utworzonych wątków/komentarzy oraz z akceptacją Regulaminu forum. 
 5. Administratorem Forum jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków, NIP 677-22-01-345, REGON 356582934. 
 6. Instytut Rozwoju Miast i Regionów nie ma obowiązku rozpowszechniać wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. Instytut Rozwoju Miast i Regionów zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych na stronach portalu, w szczególności w przypadku, gdy naruszają one postanowienia regulaminu (§ 2).  

§ 2 Zasady korzystania z Forum

 1. Użytkownik ma możliwość:
 2. worzenia oraz edycji własnych postów; 
 3. komentowania postów oraz komentarzy innych użytkowników;  
 4. przyznawania łapek w górę lub w dół wypowiedziom innych Użytkowników. 
 5. Użytkownik Forum jest zobowiązany do: 
 6. publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką serwisu; 
 7. dbania o poprawność językową; 
 8. trzymania się tematu dyskusji w przypadku dołączenia do istniejącego wątku; 
 9. formułowania tytułów wątków w sposób zrozumiały dla ogółu Użytkowników Forum oraz odpowiadający zamierzonej treści wątku. 
 10. Zakładając wątek, dopisując się do istniejącego wątku i publikując ilustrację, Użytkownik jest zobowiązany do nierozpowszechniania treści:
 11. naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych; 
 12. spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia); 
 13. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej; 
 14. propagujących przemoc i agresję; 
 15. propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki oraz pornografię; 
 16. reklamowych i promocyjnych; 
 17. naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich; 
 18. zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące; 
 19. naruszających zasady współżycia społecznego; 
 20. wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej; 
 21. stanowiących spam. 
 22. Użytkownicy niestosujący się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie Forum oraz tacy, którzy z innych przyczyn uznani zostaną przez Administratora lub Moderatora za mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Forum, mogą być na stałe usuwani z Forum.   

§ 3 Zgłaszanie naruszenia Zasad korzystania z Forum lub uwag dotyczących samego Forum 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie związane z funkcjonowaniem Forum, uwagi dotyczące poprawności merytorycznej oraz natury technicznej dotyczącej Forum. Zgłoszenia należy kierować za pomocą funkcji “nazwa funkcji”, która znajduje się na dole strony lub na adres: narzedziownik@irmir.pl 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 1. Moderator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zasadach korzystania z Forum w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony na Forum. W przypadku braku akceptacji zmian w Zasadach korzystania z Forum, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian do Zasad korzystania z Forum oznacza ich akceptację.