Miasta

Cele zrównoważonego rozwoju

Miasta są zgrupowane według 17 celów zrównoważonego rozwoju. Filtruj wyniki wpisując nazwę miasta lub wybierz województwo.

Cel 1 Koniec z ubóstwem
3 miasta
Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia
10 miast
Cel 4 Dobra jakość edukacji
10 miast
Cel 5 Równość płci
2 miasta
Cel 6 Czysta woda i warunki sanitarne
7 miast
Cel 7 Czysta i dostępna energia
15 miast
Cel 8 Wzrost gospodarczy i dobra praca
9 miast
Cel 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
16 miast
Cel 10 Mniej nierówności
6 miast
Cel 11 Zrównoważone miasta i społeczności
32 miast
Cel 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
18 miast
Cel 13 Działania w dziedzinie klimatu
29 miast
Cel 14 Życie pod wodą
1 miasto
Cel 15 Życie na lądzie
11 miast
Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
4 miasta
Cel 17 Partnerstwo na rzecz celów
7 miast
Do góry