Rzeszów

2 wyniki

Urban Lab

Urban Lab (pol. laboratorium miejskie) to organizacja i jednocześnie przestrzeń fizyczna, w której różne grupy interesariuszy mogą eksperymentować nad wybranymi rozwiązaniami, które poprawią jakość życia w mieście zgodnie z ideą smart city. Pokrewne nazwy Urban Labu to: urban living lab, living lab czy city lab. Model Urban Labu opiera się o koncepcję poczwórnej helisy (Quadruple Helix – QH). Opisuje ona sposób współpracy pomiędzy interesariuszami reprezentującymi różne grup...
Ostatnia zmiana 31 stycznia 2023 20:26

Urban Lab Rzeszów

Urban Lab Rzeszów to przestrzeń fizyczna w mieście (w tym przypadku w Rzeszowie) funkcjonująca jako instrument współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz podmiotami naukowymi. Projekt Urban Lab Rzeszów jest projektem pilotażowym. Oprócz Miasta Rzeszowa w projekcie bierze również udział Miasto Gdynia. Więcej na temat idei urban labu można przeczytać tutaj.Urban Lab Rzeszów powstał w ramach adaptacji koncepcji urban labu wypracowanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów...
Ostatnia zmiana 31 stycznia 2023 20:26