Kontakt

Pytania dotyczące Programu prosimy kierować na adres e-mail: pdm@irmir.pl
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją Programu przed wysłaniem pytania na skrzynkę kontaktową.
Instytut Rozwoju Miast i Regionów
ul. Targowa 45
03-728 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
tel. kom. +48 12 634 29 53, wew. 16
ePUAP: /IRMKrakow/SkrytkaESP
NIP 667-22-01-345
REGON 356582934
Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków
tel. kom. +48 12 634 29 52, wew. 61