Etapy realizacji programu

Program ,,Plan Działań dla Miast” zakłada etapowy system realizacji. Opiera się on na kamieniach milowych, wśród których znalazły się:

Kwalifikacja do programu jednej z trzech ścieżek kwalifikacji: otwarty nabór, nabór ekspercki, sieci edukacyjne.
1
Indywidualne wsparcie doradcze przy przygotowaniu i realizacji projektów w każdym z miast uczestniczących w programie.
2
Opracowanie wspólnego dokumentu pn. „Plan Działań dla Miast”, obejmującego opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast uczestniczących w programie.
3
Opracowanie indywidualnych raportów przez wszystkie miasta uczestniczące w programie.
4
Przygotowanie realizacji i wdrożenia projektów/działań PDM w poszczególnych miastach.
5
Opracowanie narzędziownika, będącego instruktażem dla społeczności lokalnych i mieszkańców dotyczącym tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz procesy zarządzania miastem.
6
Kontynuacja działań edukacyjnych związanych z realizacją WUF Legacy.
7

Do góry