27 czerwca 2022
Aktualność

Podpisanie dokumentu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’ na WUF11

Podpisanie dokumentu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’ na WUF11

28 czerwca 2022 r. w Katowicach obywa się podpisanie dokumentu "Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność". Przypieczętowanie wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju 104 polskich miast nastąpi poprzez złożenie symbolicznych podpisów przez przedstawicieli władz samorządowych pod dokumentem. Uroczysta ceremonia stanowi zwieńczenie prac realizacyjnych nad programem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz inicjuje działania związane z Dziedzictwem WUF11. Celem długoterminowym ,,Planu Działań dla Miast’’ (PDM) jest bowiem edukacja w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki miejskiej oraz zwiększenie zainteresowania tą tematyką.


Program PDM to unikatowa w skali europejskiej inicjatywa łącza ponad sto miast, które w różnorodny sposób odpowiadają na lokalne wyzwania zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju określonymi w Agendzie 2030. Obok zaplanowanych działań samorządów wdrażanych w 2022 roku - roku WUF11, istotnym komponentem programu jest przedstawienie wypracowanego przez ostatnie lata katalogu dobrych praktyk i trendów zrównoważonej urbanizacji w ujęciu lokalnym oraz popularyzacja ich wdrażania. Opracowany wspólnie z miastami dokument ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’ (wersja polska) oraz Action Plan for Cities. Model locality (English version) stanowi polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawiane przez Agendę 2030. W ramach programu przygotowano także streszczenie dokumentu w dwóch wersjach językowych ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność’’- streszczenie oraz ,,Executive summary of Action Plan for Cities’’ (English version)


Efektem działań programowych jest opracowany wspólnie z dziedzinowymi ekspertami [link podstrony eksperci programu] podręcznik ,,Cele zrównoważonego rozwoju. Podręcznik dla sygnatariuszy Planu Działań dla Miast’’ – w polskiej wersji językowej oraz ,,Sustainable Development Goals. Handbook for signatories of the Action Plan for Cities’’ – w języku angielskim. Niniejszy podręcznik stanowi katalog rozwiązań, które mogą wzbogacić prowadzone już działania w miastach w każdym z Celów Zrównoważonego Rozwoju. Spośród kierunków rozwoju wybrano i zestawiono w każdym z Celów te, które są najbardziej adekwatne do polskich uwarunkowań. Dodatkowo, w opracowaniu określono grupy docelowe proponowanych rozwiązań, główne obszary działań oraz opisy dobrych praktyk z Polski i z zagranicy, a także linki do dodatkowych materiałów.


Zapraszamy do lektury dokumentów związanych z programem ,,Plan Działań dla Miast’’ oraz inspirowania się przedstawionymi zestawami działań wspierającymi zrównoważoną urbanizację dla lepszej przyszłości nas wszystkich. 


Do góry