Rezultaty uczestnictwa w programie

Wszystkie miasta zakwalifikowane do programu zaproszono do współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w ramach specjalistycznego, indywidualnego doradztwa strategicznego. Dla każdego miasta przewidziano 50 godzin wsparcia doradczego, w tym 20 godzin na etapie dopracowania projektu do ujęcia w „Planie Działań dla Miast” oraz 30 godzin na etapie realizacji projektu/działania. Nad wsparciem doradczym dla poszczególnych miast czuwają opiekunowie merytoryczni reprezentujący konkretne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), koordynujący proces doradczy we wszystkich ośrodkach zakwalifikowanych do danego Celu. W każdym mieście – zgodnie ze wskazaniem władz lokalnych – został wyznaczony lokalny koordynator czuwający nad dopasowaniem doradztwa do lokalnych warunków i charakteru wdrażanego projektu.

Bezpośrednim rezultatem udziału każdego ze 104 miast uczestniczących w ,,Planie Działań dla Miast” jest realizacja zgłoszonego projektu w terminie do końca 2022 r. Projekty wpisują się w zadeklarowany Cel Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie działania projektowe mają na celu doskonalenie już wypracowanych rozwiązań (osiągnięć) miast w ramach konkretnego SDG.

Ponadto wyniki współpracy samorządów z ekspertami stanowią raporty przedstawiające dotychczasową drogę miast do realizacji zrównoważonej transformacji oraz wyznaczające ambitne cele na przyszłość (zakładka MIASTA). Z udziałem miast biorących udział w programie powstał dokument „Plan Działań dla Miast”, będący drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju do polityk miejskich (zakładka PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST), a także Narzędziownik (zakładka NARZĘDZIOWNIK), będący instruktażem wpływania na przestrzeń miejską oraz procesy zarządzania miastem dla społeczności lokalnych i mieszkańców. W ramach programu planowane są także: wsparcie miast-sygnatariuszy, działania promocyjne, komunikacyjne i edukacyjne z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi oraz wydanie certyfikatów WUF11 wszystkim miastom, które zrealizowały założenia ,,Planu Działań dla Miast’’.

Do góry