Lokalni koordynatorzy - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Natalia Pawęcka

Natalia Pawęcka

Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Nowe Miasto pod nazwą „Nowe Miasto w obiegu zamkniętym – praktyczne aspekty wdrożenia gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach polityki miejskiej”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia), studentka Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie na  kierunku ekonomia specjalizacja rachunkowość i controlling. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto na stanowisku podinspektor ds. inwestycji. Zainteresowania obejmują szeroko rozumiane zamówienia publiczne, z którymi ma do czynienia na co dzień oraz procedury pozyskiwania środków zewnętrznych dla Miasta oraz realizację inwestycji. 


Katarzyna Kobierska

Katarzyna Kobierska

Kieruje Biurem Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Gliwicach od 2008r. W ramach jego prac zajmuje się planowaniem strategicznym, współpracą z biznesem, inspirowaniem działań rozwojowych oraz pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami, managing bussines i akademię profesjonalnego coacha. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami – była kierownikiem, koordynatorem i superwizorem wielu projektów polskich i międzynarodowych. Pracowała jako ekspert w programie współpracy polsko-ukraińskiej i jako ewaluator projektów w Regionalnych  Programach Operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020. Pełni funkcję przewodniczącej  Komisji ds. Unii Europejskiej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Gliwice - „Wspólna wizja przyszłości – partycypacyjny proces formułowania strategii rozwoju Gliwice 2040”

Małgorzata Gądela

Małgorzata Gądela

Z wykształcenia pedagog, pracownik socjalny. Absolwentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim z zakresu organizacji pomocy społecznej. Absolwentka studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Wcześniej wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Bieszczady. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Prosperita”. Obecnie zawodowo Kierowniczka Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego  w Ustrzykach Dolnych. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Ustrzyki Dolne pn. „Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach”.

Do góry