Lokalni koordynatorzy - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dariusz Uchman

Dariusz Uchman

Jest zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Cegłów, absolwent matematyki na Akademii Podlaskiej, ukończył również studia podyplomowe Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Samorządowiec, działacz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi,  gospodarką nieruchomościami, zagadnieniami ochrony środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej. Nadzorował budowę PSZOK w Cegłowie oraz wielu innych inwestycji użytku publicznego. Jest współautorem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Cegłów. Wśród zainteresowań dominują zagadnienia poszanowania i optymalizacji gospodarowania energią. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Cegłów - „Rozbudowa PSZOK w celu poprawy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Gminie Cegłów„

Eliza Leszczyńska – Rogalska

Eliza Leszczyńska – Rogalska

Specjalista ds. promocji i edukacji ekologicznej ZUO sp. z o.o. w Elblągu. Od 2005 r. związana zawodowo z branżą gospodarki odpadami. Zdobyła wiedzę i doświadczenie w firmie Abrys sp. z o.o. - wydawnictwie czasopism branżowych: Przegląd Komunalny; Recykling; Czysta Energia; Ecomanager, biznes, środowisko. Od 2014 r. jest pracownikiem Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu odpowiadającym za wizerunek i promocję Spółki. Zajmuje się edukacją ekologiczną mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami poprzez prowadzenie zajęć recyklingowych i oprowadzanie wycieczek na terenie Zakładu oraz organizację konkursów szkolnych, festynu recyklingowego, realizację wielu innych projektów edukacyjnych. Rozwija się zawodowo poprzez udział w konferencjach i targach branży gospodarki odpadami oraz podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych. Z wykształcenia dziennikarz i pedagog. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizację projektu Miasta Elbląg pt. „Elbląg w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego”.

dr inż. Tomasz Wojciechowski

dr inż. Tomasz Wojciechowski

Z wykształcenia inżynier chemik. Absolwent bydgoskiej ATR, posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Manager przedsiębiorstw komunalnych. Prezes zarządu spółki GWDA w  Pile, członek  i  przewodniczący rad nadzorczych. Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego OZE działającego w konsorcjum z Akademią Nauk Stosowanych w Pile. Lider Pilskiego Klastra Energetycznego. Wykładowca akademicki. Pomysłodawca i twórca pierwszej polskiej internetowej giełdy odpadów. Członek Rady European Compost Network, pełnomocnik sektora komunalnego Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, biegły sądowy Sądu Okręgowego w  Poznaniu w zakresie ochrona środowiska. Współtwórca i  wiceprezes Stowarzyszenia „Biorecykling”. Specjalizuje się w tworzeniu w Polsce podwalin pod implementację pakietu Circular Economy. Koordynator i członek Rady Programowej Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Piły - „Zamykanie obiegu bioodpadów w ramach miasta”

Katarzyna Kruszka-Pytlik

Katarzyna Kruszka-Pytlik

Dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Poznania. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania. Jako Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Realizacji Projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (Measure Authorising Officer - MAO) zarządza jednym z największych projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Od 2018 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju instalacji odzysku energii z odpadów jako Członkini Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku. W latach 2019-2021 była Członkinią Zarządu jednego z największych w Polsce związków międzygminnych pn. „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Członkini Rady Programowej kierunku studiów „Technologie obiegu zamkniętego na kadencję 2021 – 2024 na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. Członkini Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych z ramienia Miasta Poznania. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Poznań - „Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju miasta Poznań poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz rozbudowę sieci miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych’’.

Monika Kubisz

Monika Kubisz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Głównej Handlowej. W Urzędzie Miasta Rybnika zajmuje się tematem zrównoważonej konsumpcji. Inicjatorka pomiarów marnotrawstwa żywności w placówkach oświatowych i Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Współautorka uchwały Rady Miasta, dotyczącej eliminacji jednorazowych plastikowych opakowań i naczyń w jednostkach miejskich. Pasjonatka rybnickiego wielorazowego kaucjonowanego kubka na napoje, w 2021 r. wprowadziła do przestrzeni miejskiej kaucjonowane naczynie na posiłki na wynos. Zainicjowała szkolenia kadr stołówek szkolnych i pierwsze przetargi na zakup żywności z certyfikatem ekologicznym. Autorka i koordynatorka lokalna projektu „Rybnicki Model Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji”, w ramach programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”. 


Izabela Siekierska-Rosiak

Izabela Siekierska-Rosiak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalistka w zakresie programowania polityki rozwoju z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy w samorządzie lokalnym i regionalnym, instytucjach międzynarodowych oraz naukowo-badawczych. Obecnie pracuje w Biurze Strategii i Analiz w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie zajmuje się opracowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem strategii oraz przygotowaniem analiz z zakresu rozwoju miasta. Współtworzy narzędzia usprawniające funkcjonowanie urzędu, w tym „Bank Informacji o Mieście” i „Roczne plany działań”. Realizuje projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe. Prowadzi szkolenia dla urzędników oraz wykłady dla studentów. Posiada doświadczenie w ocenie projektów badawczych. Lokalny koordynator projektu Miasta Stołecznego Warszawa pn. „EKOstolica – nie marnujmy żywności!” w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność''. 

Lidia Pacura

Lidia Pacura

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Wołominie. Systemem gospodarki odpadami w gminie zajmuje się od 2012 roku. W swojej pracy między innymi nadzoruje zgodność aktów prawa miejscowego z wymogami ustaw czy zapewnia sprawne działanie gminnego systemu gospodarki odpadami. Jest współtwórcą projektu Elektrycznej Altany działającej na terenie gminy Wołomin. Aktywnie działała nad wprowadzeniem Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu miasta Wołomin - "Czysty Wołomin". W ramach gminnego programu organizuje różnego rodzaju akcje edukacyjne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym takie jak wyprzedaż garażowa czy promocja punktu wymiany rzeczy – Rzeczyzmiana. 

Do góry