Lokalni koordynatorzy - Czysta woda i warunki sanitarne

Adrian Górski

Adrian Górski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Magister Administracji zatrudniony na stanowisku Podinspektora ds. Promocji i współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem. Koordynator w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność''. Zajmował się realizacją projektu miasta i gminy Jedwabne pn. „Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi".

Zuzanna Matyska

Zuzanna Matyska

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach w specjalności: technolog wody, ścieków i gleby. Od 2015 roku związana z branżą gospodarki odpadami jako specjalista w dziedzinie eksploatacji przyzakładowych oczyszczalni ścieków w technologii MBR. Obecnie nadzoruje realizacje inwestycji w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu na stanowisku Kierownika Wydziału Inwestycji. Pełni rolę koordynatora w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizując projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Sosnowcu pn. „MPGO Sp. z o.o. Sosnowiec w obiegu zamkniętym – praktyczne aspekty wdrożenia gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach polityki miejskiej”. Współautorka artykułu w czasopiśmie naukowym Przemysł chemiczny:Badania wstępne wykorzystania zmodyfikowanych procesów Fentona i UV/H2O2 do oczyszczania ścieków z produkcji azotanu 2 etyloheksylowego” (DOI: 10.15199/62.2016.1.21). Autorka artykułu w czasopiśmie Wodociągi i Kanalizacja: Sposób na oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

Dariusz Latawiec

Dariusz Latawiec

Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu zp. z o.o., z wykształcenia technolog oczyszczania ścieków. W ciągu 20 lat pracy zawodowej pracował w trzech spółkach sektora wodociągowo-kanalizacyjnego na Podhalu, na poziomie operacyjnym i zarządczym oraz zajmował się doradztwem. Jest również audytorem systemów zarządzania jakością. W dotychczasowej praktyce był odpowiedzialny za pozyskanie, wydatkowanie i rozliczenie środków unijnych w ramach FS i POIŚ, oraz nadzory techniczne i organizacyjne. Wygłaszał również referaty z zakresu planowania i efektywności inwestycji, w szczególności w kontekście spełniania wymogów Dyrektywy Ściekowej. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' jest koordynatorem projektu Miasta Nowy Targ - „Sieć partnerstwo podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz dobrej jakości wody i poprawy warunków sanitarnych (WODKAN)”

Do góry