Lokalni koordynatorzy - Partnerstwo na rzecz celów

Stanisław Korman

Stanisław Korman

Naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Manager sportu i turystyki”, „Zarządzenie Projektem” oraz MBA. Odbył szereg szkoleń z zakresu funkcjonowania samorządu oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych. Od  1994 roku pracował w wydziale kultury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, a następnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w tym samym mieście. Prowadził też działalność gospodarczą i zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Był członkiem zarządu i prezesem bytomskich klubów koszykarskich. Przez  lata pracował w firmie doradczej, w której odpowiadał za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego i klientami instytucjonalnymi. Jako generalny manager był odpowiedzialny za pozyskanie dofinansowania i nadzorował realizację wielomilionowych projektów. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Świętochłowic. Koordynuje w programie „Plan Działania dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Bytom - "Młodzież na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Do góry