Lokalni koordynatorzy - Życie na lądzie

Marcelina Bala-Dyszkiewicz

Marcelina Bala-Dyszkiewicz

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa,  na specjalizacji  Sztuka Ogrodowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, gdzie zajmuje się prowadzeniem  działań z zakresu utrzymania parków i zieleni miejskiej. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu Miasta Busko-Zdrój - „Projekt nasadzeń w formie łąki kwietnej przy Stawie Niemieckim w Busku-Zdroju”.

Joanna Kamińska

Joanna Kamińska

Wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja i finanse publiczne). Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach; Członek Rady w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”; Koordynator Grupy Roboczej Partnerstwa Razem dla rozwoju, w ramach projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Centrum Wsparcia Doradczego; Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w latach 2001/2002-2003/2004. Od 2005 roku zajmuje się tematyką pozyskiwania funduszy dla NGO i JST. Inicjator, koordynator i współrealizator wielu projektów dofinasowanych ze środków unijnych i krajowych. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizacją projektu Miasta Łosice pn. „Opracowanie fiszki projektowej dot. projektu strategicznego Partnerstwa Razem dla Rozwoju”. 

Beata Rządzka

Beata Rządzka

Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Oddziału Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1995).W roku 2009r. ukończony Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Nauczyciel w Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 2 w Tarnobrzegu i w ZSA w Rzeszowie (2012-2015). Obecnie pracownik samorządowy w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. Nadzór nad realizacją projektów pn.: „Budowa parku na dawnym wysypisku śmieci wraz z terenami przyległych lasów w Mielcu” i „Rewitalizacja parku przy ul. Kazimierza Wielkiego w Mielcu” (2018-2020). Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Mielec - „Założenie łąki kwietnej i trawników – Realizacja Małej Inwestycji w błękitno-zieloną infrastrukturę”.

Marek Matys

Marek Matys

Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska i utrzymania zieleni miejskiej. Nadzoruje prace w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej, wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji na wycinkę drzew. Prowadzi konsultacje dla mieszkańców miasta w zakresie termomodernizacji budynków i otrzymania dofinansowania na ten cel z programów: Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd. Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i wykonywania audytów energetycznych i remontowych budynków.  Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2011) i studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej o specjalności: Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków (2021). Koordynator realizacji projektu dla Miasta Ostrów Mazowiecka pod nazwą: „Motyli kącik” w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność”

Do góry