Lokalni koordynatorzy - Koniec z ubóstwem

dr Judyta Kabus

dr Judyta Kabus

Adiunkt na Politechnice Częstochowskiej, prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych. Współautorka dwóch książek z zakresu logistyki i zarządzania. Redaktor monografii wieloautorskich. Redaktor techniczny Zeszytów Naukowych PCz. Recenzent prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autorka materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego oraz edukacji dla rozwoju badań. Organizatorka konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wielokrotna laureatka Nagród Rektora PCz. Długotrwały współpracownik naukowy z Technicznym Uniwersytetem w Ostrawie. Uczestnik programu wymiany naukowej Erasmus+. Członek Towarzystwa Naukowego TNOiK. Członek bilateralnych projektów badawczych. Kierunkowy opiekun praktyk studenckich. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Częstochowa - „Angażowanie interesariuszy na rzecz opartego na wiedzy, zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym”.

Igor Armon

Igor Armon

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W jarocińskim samorządzie pracuje od ponad 25 lat. Głównie związany z pomocą społeczną. Był jednym z pomysłodawców uruchomienia w Jarocinie w 2008r. mieszkań chronionych dla osób starszych i z niepełnosprawnością jako jednych z pierwszych w Polsce. W 2016 r. powołał do życia Centrum Integracji Społecznej, które zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2015 roku jest dyrektorem ośrodka pomocy społecznej w Jarocinie. W 2021 r. doprowadził do jego przekształcenia w Centrum Usług Społecznych w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedno z sześciu pierwszych działających na terenie województwa wielkopolskiego. Prywatnie członek wielu stowarzyszeń działających na terenie ziemi jarocińskiej. Głownie Interesuje się historią i samorządem lokalnym. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Jarocin - „Po pierwsze mieszkanie. Gospodarka mieszkaniowa jako jedna z głównych gałęzi rozwoju Gminy Jarocin”.

Iwona Łukasik

Iwona Łukasik

Absolwentka Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w zakresie Pracy Socjalnej. Uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami bezrobotnymi. Od ponad 30 lat związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu gdzie pracowała jako pracownik socjalny, a obecnie pełni funkcję głównego specjalisty-konsultanta. W swojej pracy odpowiada między innymi za realizację programów i projektów związanych z problemem bezdomności i bezrobocia. Koordynuje w programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' realizacją projektu „Pomoc sobie poprzez pomoc innym. Przez wolontariat do pracy zawodowej- bezdomni w drodze po lepszy byt” dla Miasta Zawiercie. 

Do góry