Lokalni koordynatorzy - Dobre zdrowie i jakość życia

Małgorzata Kosińska

Małgorzata Kosińska

Od września 2020 r. Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck, wcześniej przez ponad 12 lat Sekretarz Gminy Regimin. Z wykształcenia pedagog. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Glinojeck „Lepszy stan zdrowia mieszkańców miasta Glinojeck poprzez poprawę jakości powietrza”.

Andrzej Libera

Andrzej Libera

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego Wydział Fizjoterapii w Kołobrzegu (technik fizjoterapii), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (mgr administracji), studiów podyplomowych „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”, „Master of Business Administration” oraz licznych kursów doskonalących. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako fizjoterapeuta w jednym z kołobrzeskich sanatoriów uzdrowiskowych. Po ukończeniu studiów magisterskich kierownik działu sprzedaży ośrodka wypoczynkowego, sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udziałem gminy w systemie ochrony zdrowia oraz szeroko pojętymi sprawami zdrowia publicznego. Jest główny specjalistą w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kołobrzeg, autor realizowanych w Kołobrzegu czterech programów polityki zdrowotnej. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu Miasta Kołobrzeg „Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023”.

Sylwia Kaźmierczak

Sylwia Kaźmierczak

Pracownik samorządowy, specjalista w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych. Absolwent kierunku socjologii i europeistyki na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Politechnice Łódzkiej. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę i doświadczenie nabyte w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Departamencie ds. RPO oraz w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli. Będąc pracownikiem Instytucji Zarządzającej RPO WŁ zdobyła szeroką wiedzę m.in w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji współfinansowanych z środków zewnętrznych, natomiast jako pracownik samorządowy obecnie zajmuje się również szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym. Koordynator z ramienia Gminy Łask  projektu pn. „Łask rowerem przez zielono - niebieską Gminę Łask” realizowanego w ramach programu ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność''. 


Anna Wasińska

Anna Wasińska

Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Katedry Architektury Krajobrazu. Od czternastu lat zawodowo związana z samorządem. W latach 2008 – 2018 odpowiedzialna za planowanie przestrzenne w Urzędzie Gminy Stanisławów a od roku 2019 w Mińsku Mazowieckim. Członkini wielu zespołów interdyscyplinarnych z zakresu planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Jedna z inicjatorek działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz polityki przestrzennej miasta. Koordynuje w programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność” realizacją projektu miasta Mińsk Mazowiecki „Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji SIM-Mińsk Mazowiecki”.

Do góry