Lokalni koordynatorzy - Równość płci

Małgorzata Marenin

Małgorzata Marenin

Pełnomocniczka Prezydenta Skarżyska-Kamiennej ds. Równego Traktowania od 2021 roku. Z wykształcenia magister chemii z ochroną środowiska, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyła studia MBA. Pracowała jako nauczycielka chemii i przyrody w Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku. Obecnie Dyrektorka Biura poselskiego posła Andrzeja Szejny IX kadencji Sejmu. Działaczka społeczna i aktywistka, założycielka Stowarzyszenia Stop Stereotypom. Pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie świętokrzyskim. Mieszka w Kielcach. Koordynuje w programie "Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność" realizacją projektu - "Polityka równościowa miasta Skarżyska-Kamiennej". 

Beata Macedońska

Beata Macedońska

Dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku, od  2015 r. pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Na co dzień koordynuje działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje przebieg procedur związanych z narzędziami partycypacji takimi jak budżet obywatelski, inicjatywy lokalne, konkursy dla organizacji pozarządowych. Członkini Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Kobiet. Koordynatorka w wielu projektach realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni ostatnich kilku lat. W programie ,,Plan Działań dla Miast. Modelowa lokalność'' koordynuje realizację projektu Miasta Słupska w zakresie Celu 5 – Równość płci, pn. „Słupsk miastem równych szans”.

Do góry